Storvretaskogen i fara!


Naturinventeringar

Adolfsbergsskogen/Storvretaskogen i Storvreta


Naturinventering, del 6
Rapport 2015-2019
Maj 2020:
Nytt för naturinventeringen 2020 är beskrivningarna av naturvårdsarter av insekter, häckande fåglar samt grod- och kräldjur som har observerats i Adolfsbergsskogen till och med 2019.

Naturinventering, del 5
Rapport 2015-2018
Utbredningskartor för observerade naturvårdsarter
(Maj 2019)

Naturinventering, del 4
Rapport
Utbredningskartor för observerade naturvårdsarter
2015-2018-02-28

Delrapport nr 3
Nyckelbiotoper, biotopskyddsområden, ansvarsnaturtyper, ansvarsarter och ÅGP-arter i Adolfsbergsskogen.
del 1, text och bildbilaga
del 2, forts. bildbilaga
del 3, forts. bildbilaga
2016-10-06

Delrapport nr 2
Kartor, bilder och tabeller från naturinventering 2015-2016 om signalarter i Adolfsbergsskogen.
Rapport
2016-05-14

Delrapport nr 1
Bildbilaga över naturinventering 2015 av Adolfsbergsskogen med dess rödlistade arter.
Rapport
2015-10-28


Naturinventeringar
(Fortfarande aktuellt)
Skogsstyrelsens bedömning
Utdrag ur mejl från Skogsstyrelsen (2016-11-18)-----------------------
Sidan uppdaterad:
2022-06-18